Regler for hagestue: Alt du trenger å vite

Utecomfort.no - Regler for hagestue
Å ha en hagestue kan være en flott måte å utvide boarealet og skape et ekstra rom i hjemmet ditt. Enten du vil bruke det som et sted for måltider, avslapning, kontor eller en lekeplass for barna, er det viktig å kjenne til reglene som gjelder for å bygge og bruke hagestuen din.
 
I denne artikkelen vil vi guide deg gjennom alt du trenger å vite om regler for hagestuer i Norge. Først ute er hvordan vi definerer en hagestue.
 

Hva er en hagestue?

En hagestue er vanligvis et frittstående byggverk i hagen som kan brukes til ulike formål. Det kan være laget av forskjellige materialer, inkludert tre, glass og metall. Noen ganger kan det også være festet til hus, men da er det viktig å sørge for at det oppfyller kravene til isolasjon og ventilasjon.
 
På lik linje med pergola er dette et bygg som skaper en uteplass til allsidig bruk. Når det gjelder regler vil det helt klart være noen hensyn avhengig av hvilket bruk du ser for deg. For hagestue med peis er det gjerne andre hensyn enn de generelle byggreglene for hagestue.
 

Byggeregler for hagestue

Før du begynner å bygge en hagestue, må du sjekke med kommunen din hva slags regler som gjelder. Dette kan vi i Utecomfort AS, så vi oppfordrer deg til å ta kontakt om du har spørsmål om dette. Reglene kan variere fra kommune til kommune, men noen generelle retningslinjer inkluderer:
 
Størrelse: Maksimal størrelse på hagestue varierer stort sett mellom 15-50 kvadratmeter, avhengig av hvor du bor, hvor mye du allerede har bygget ut på tomten din, og hvor mye du har konsesjon til å bygge ut ytterligere.
Plassering: Videre bør hagen ha nok plass til å romme hagestuen og samtidig gi deg god plass til å bevege deg rundt den. Hagen bør også være tilgjengelig for brann- og redningsvesenet i tilfelle en nødsituasjon.
Materialer: Byggematerialene må oppfylle bestemte krav når det gjelder brannsikkerhet, isolasjon og styrke.
Fundament: Hagestuen må ha et solid fundament som kan tåle vekten av bygget.
Naboer: Dersom hagestuen kan være skjenerende for en nabo vil dette kunne bli et problem, så sørg for at du har tillatelse til å bygge før du iverksetter prosjektet.
 
For sikkerhets skyld anbefales det også at du snakker med naboen i forkant av all bygging som naboen vil kunne se fra sin tomt. Dette gjelder da spesielt om bebyggelsen er tett opp mot naboens tomt.

 

Elektrisitet og VVS i hagestuen

Hvis du planlegger å installere elektrisitet eller VVS i hagestuen er det viktig å sørge for at alt er installert på riktig måte. Du bør alltid kontakte en kvalifisert elektriker eller VVS-tekniker for å hjelpe deg med installasjonen. Noen av tingene du bør vurdere inkluderer:
  • Isolasjon: Hvis du vil holde hagestuen varm om vinteren, er det viktig å ha riktig isolasjon i vegger, gulv og tak.
  • Ventilasjon: God ventilasjon er nødvendig for å unngå fuktighet og kondens inne i hagestuen. Dette kan oppnås ved hjelp av vinduer eller ventilasjonsvifter.
  • Sikkerhet: Elektriske apparater må monteres på en sikker måte og være beskyttet mot fuktighet. Du bør også sørge for at det er nok stikkontakter til dine behov.

Brannsikkerhet i hagestuen

Brannsikkerhet er ekstremt viktig når du bygger og bruker en hagestue (gjelder også drivhus). Noen av tingene du kan gjøre for å sikre brannsikkerheten inkluderer:
 
– Unngå å plassere brennbare materialer, som papir eller tre, i nærheten av varmekilder.
– Installer røykvarsler og slokkeutstyr, som brannslukningsapparat eller brannslange, inne i hagestuen.
– Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon for å unngå opphopning av farlige gasser.

 

Vedlikehold av hagestuen

For å sikre at hagestuen din holder seg i god stand over tid, er det viktig å utføre regelmessig vedlikehold. Hold vinduer og dører rene og fri for smuss og rusk. Hvis hagestuen din er laget av tre, må du sørge for å male den med jevne mellomrom for å beskytte mot vær og vind. Hvis du oppdager skader eller problemer med hagestuen din, bør du umiddelbart reparere dem før de blir verre.
 

Råd og ekspertise for bygging av hagestuer

Når det kommer til selve planleggingen og byggningen kan du kontakte oss i Utecomfort AS, så skal vi hjelpe deg med alt fra uforpliktende råd og veiledning, til ferdigstilling av hagestuen om ønskelig. Vi har god erfaring med bygging av både Pergola og Hagestuer over flere kommuner på østlandet.
 
Uansett hvordan du ønsker å benytte tomten din når du bygger hagestuen anbefaler vi at du tar kontakt med din lokale kommune for å høre hvilke regler som gjelder for søknad og mer om hvordan selve søknadsprosessen fungerer.Her er et eksempel på en hagestue vi er veldig stolt over å ha bygget:
 
Utecomfort AS - Pergola Byggesett Sandefjord

 

Søknad om frittstående hagestue

Plan- og bygningsloven tillater bygging av frittstående hagestue opp til 50 m². Den kan ikke ha mer en en etasje og høyden kan ikke overstige 4 meter. En frittstående hagestue kan heller ikke fungere som bolig,  Et annet krav er at hagestuen minst må være en 1 meter fra naboens tomt og huset ditt. Om du planlegger å bygge nærmt naboen kreves det også samtykke og søknad til kommunen.

 
Dersom du skal bygge en frittstående hagestue mer enn 1 meter fra nabogrensen og det ikke kommer til å skjenere naboen, er det ikke krevd at du sender et nabovarsel. Det er imidlertid anbefalt å informere naboen for å unngå eventuelle tvister senere i prosessen.

 

Søknad om hagestue som påbygg

Dersom du skal bygge hagestuen direkte på huset ditt blir det et såkalt tilbygg, da det ikke endrer fasaden eller står frittstående. Det er imidlertid et krav om at du må sende en forenklet byggsøknad til kommunen og du må sende ut nabovarsler.

 
Kommunen vil fortelle deg hvilke naboer som må varsles, hvordan det fungerer og ikke minst må naboen signere at de har mottatt varselet. De har videre to uker på seg til å komme med innsigelser dersom de mener dit tilbygg vil være skjenerende eller stride mot deres rettigheter på noen måte. Naboen kan unntaksvis be om lengre betenkingstid enn to uker, men Plan- og bygningsloven hindrer deg ikke å utføre prosjektet jomindre de får gjennomslag for saklige innvendinger.
 
På mange tomter finnes det begrensninger i utnyttelsesgraden eller om tomten er på et LNF-område (Landbur, natur og friluftsområde). Videre finnes det egne regler for bygging i strandsoner. Dermed kan det i enkelte tilfeller være krav om byggsøknad (ikke forenklet), selvom bygget er under 50m².

 

Hva er utnyttelsesgrad?

Utnyttelsesgraden vurderes ut fra hva du allerede har bygget på tomten din. Dette inkluderer hus, garasje, drivhus, bod, terrasse, etc. Hvor mye av tomten du kan utnytte varierer fra boligområde til boligområde, og fra kommune til kommune.

 

Hva er LNF-områder?

LNF-områder er områder som er lagt ut til Landbruk, Natur og Friluftsliv i kommuneplanene. I disse områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som ikke er direkte knyttet til landbruk eller stedsbundet næringsvirksomhet (tradisjonell landbruksvirksomhet). Dette inkluderer også hytter, selv med sikte på å skaffe inntekter ved utleie.

 

Hva er strandsoner i Norge?

Strandsonen i Norge har generelt et byggeforbud i en 100-meters sone langs kysten for å sikre allemannsretten. Dette er begrunnet med hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmennne interesser. Nybygging, og ofte også tilbygg og påbygg, krever dispensasjon.
 
Hvis du har planer om å bygge en hagestue, er det nødvendig å sjekke hvilke lokale regler som gjelder for din eiendom i din kommune.
 

Restriksjoner ved bygging av hagestue

Det kan være flere restriksjoner du må ta hensyn til. Dette er viktig, da du kan få pålegg om å rive bygget hvis du bygger uten å være helt sikker. Prosedyrene rundt byggesøknader varierer i Norge, og med mange nye sammenslåtte kommuner kan det være utfordrende å vite hva som gjelder der du bor og du bør ringe kommunen for å sjekke allerede i planleggingsfasen.
 
Å bygge en hagestue vil i de fleste tilfeller være en enkel affære og er en flott måte å utvide boarealet på og gi deg et ekstra rom i hjemmet ditt. Husk bare på at det er viktig å følge reglene som gjelder for bygging og bruk av hagestuer i Norge.
 
Vi håper denne artikkelen har gitt deg all den informasjonen du trenger for å komme i gang med å bygge din egen hagestue. Lykke til! 🌻🏡🔨