Er pergola søknadspliktig? Søk her

Utecomfort AS - Pergola Byggesett Sandefjord

Lurer du på om ditt pergola prosjekt er søknadspliktig? I denne guiden gir vi deg svaret på om du må søke for å få tillatelse til å starte bygging av din nye pergola.

Du kan navigere rett til din by / kommune lengre nede, men vi anbefaler at du først leser om de generelle reglene og rådene som gjelder i hele Norge.

Utecomfort AS – Din pergola-leverandør

Har du lyst å benytte en av Norges beste Pergola leverandører til ditt prosjekt? Ta gjerne en titt her for å lese mer om våre pergola tilbud. Vi inviterer alle til å ta kontakt for en uforpliktende og hyggelig samtale om tilbygg, påbygg eller utvidelse av både pergola og hagestue.

Søknadspliktig pergola: En omfattende guide om byggetillatelse for pergolaer

Dersom du vurderer å bygge en pergola i hagen din, er det viktig å være oppmerksom på at dette kan kreve en byggetillatelse fra kommunen. Dette skyldes at pergolaer ofte betraktes som tilleggsstrukturer til boligen og derfor faller under reglementet for søknadspliktig byggverk.

Videre i denne guiden vil vi lede deg gjennom alt du trenger å vite om søknadspliktige pergolaer, fra hva dette innebærer til hvordan du kan søke om nødvendig tillatelse.

Hva betyr det at en pergola er søknadspliktig?

Når vi snakker om en “søknadspliktig pergola”, refererer vi til påbygg eller tilbygg som krever byggetillatelse fra kommunen før konstruksjon kan starte. Dette er fordi pergolaer ofte anses som et tillegg til en bolig og derfor må overholde spesifikke krav i henhold til Plan- og bygningsloven.

Dersom du skal bygge hagestue fungerer det litt på samme måte, men det er alikevel noen spesifikke regler for hagestue du bør lese om her.

Når er en pergola søknadspliktig?

Hvis du planlegger å bygge en pergola som er mindre enn 15 kvadratmeter, og som ligger utenfor regulerte områder, trenger du vanligvis ikke å søke om byggetillatelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kan variere avhengig av kommunale regler og hvor du bor.

For pergolaer mellom 15 og 50 kvadratmeter vil det normalt være krav om å søke om byggetillatelse. Hvis pergolaen er større enn 50 kvadratmeter, vil det mest sannsynlig kreve en full søknadsprosess, som inkluderer planlegging og godkjenning av en arkitekt.

Vær også oppmerksom på at det kan være krav om tillatelse for pergolaer som er mindre enn 15 kvadratmeter dersom de påvirker naboers eiendom, eller hindrer siktlinjer til trafikkerte veier.

Hvordan søker du om tillatelse for en søknadspliktig pergola?

For å søke om byggetillatelse for en pergola, må du først kontakte din lokale kommune for å forstå hvilke regler og krav som gjelder i ditt område. Dette kan variere avhengig av lokale lover og forskrifter.

Vanligvis innebærer søknadsprosessen å sende inn en byggesøknad, sammen med skisser eller tegninger av pergolaen du planlegger å bygge. Det vil også være et gebyr knyttet til behandling av søknaden din.

Når kommunen mottar søknaden din, vil de vurdere den og gi deg tilbakemelding om eventuelle endringer eller tilleggsinformasjon som kreves før de kan gi deg byggetillatelse. Dette kan inkludere endringer i pergolaens størrelse, materialvalg, eller plasseringen av konstruksjonen.

Direktoratet for Byggkvalitets veileder for byggsøknad

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.
Se forklaringsvideoen under som viser deg hva du gjør fra idé til ferdig søknad (Hentet fra Dibk)

Her er de 8 stegene som tar deg fra drøm til realisering

Dersom du følger disse 8 rådene vil det nok gå helt fint å få din søknadspliktige pergola gjennom prosessen.

 1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom.
 2. Hvor stort kan du bygge på eiendommen din?
 3. Hva har du lov til å gjøre på eiendommen din og hva må du ta hensyn til?
 4. Du trenger tegninger av det du skal bygge og hvor det skal plasseres.
 5. Naboene må varsles før du kan sende inn byggesøknaden din.
 6. Send inn en komplett byggesøknad, så sparer du mye tid og ekstraarbeid.
 7. Først når kommunen sier ja, kan du starte byggingen.
 8. Når bygget er ferdig, må du søke om ferdigattest

Videre skal du få noen råd for søknad om byggtillatelse for pergola som gjelder uavhengig av hvilken kommune boligen din er i. Som det meste annet her i landet, finnes det mange nasjonale lover og regler, men hver by kan altså ha egne regler som kan være avgjørende i en søknadspliktig prosess. Pergola søknader er intet unntak.

Nyttige råd ved søknad om byggetillatelse for pergola

 • Ta kontakt med din lokale kommune for å forstå de spesifikke reglene og forskriftene som gjelder for bygging av pergolaer i ditt område.
 • Selv om din pergola er mindre enn 15 kvadratmeter, kan det være nødvendig med byggetillatelse dersom den kan påvirke naboeiendommer eller forstyrre siktlinjer til trafikkerte veier.
 • Når du sender inn din søknad, inkluder tegninger eller skisser av den planlagte pergolaen og husk å betale gebyret for søknadsbehandlingen.
 • Vær forberedt på at kommunen kan kreve endringer i dine planer før de gir deg byggetillatelse.

Finn din by i oversikten under for å komme frem til riktig søknadsside.

Må man søke for å bygge pergola?

Hvis du vurderer å bygge en pergola i hagen er det viktig å forstå reglene rundt søknadspliktige byggverk. Avhengig av størrelsen på pergolaen og din geografiske plassering kan det være nødvendig å søke om byggetillatelse før du kan begynne å bygge. Husk å sjekke med kommunen din, inkluder nødvendige dokumenter i søknaden din og vær forberedt på eventuelle endringer i planene dine før du får tillatelse.

Søknad om påbygg, tilbygg eller kjeller i Norge

Slik søker du om å bygge pergola nær deg. Vi har dekket alle de største byene og oppsummert hvordan prosessen fungerer der du bor. Trykk på lenkene som er oppgitt for å komme direkte til kommunens søknadssider.

Oslo

Dersom du lurer på om pergola er søknadspliktig i Oslo kan du sjekke Oslo Kommune sin side for søknad om påbygg, tilbygg eller kjeller. Her kan du finne ut hvilke andre prosjekter som er søknadspliktig, samt hva som er mulig på akkurat din adresse.

Bergen

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod eller terrasse. På denne siden (Pergola Bergen) finner du informasjon som du kan ha nytte av i søkeprosessen. For større prosjekter der du skal bruke fagfolk til søknadsprosessen kan du gjerne se denne siden.

Trondheim

Veiviseren i Tronheim lyder følgende: Tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av et eksisterende bygg, og som er understøttet og har eget bæresystem. Vi skiller mellom mindre tilbygg (maks 15 m2) og tilbygg inntil 50 m2 og tilbygg over 50 m2. Trykk her for å komme til veilederen for pergola søknadspliktig i Trondheim.

Stavanger

Før du starter et byggearbeid i Stavanger må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Du må nemlig betale gebyr for å få saken din behandlet i denne kommunen. Før du kan sende inn søknad til kommunen må du huske å sende varsel til alle som bor i nærheten. På denne siden kan du lese mer om søknadspliktige tilbygg i Stavanger (Pergola).

Drammen

Dersom du ønsker å søke om tilbygg, påbygg eller utvidelse i Drammen viser vi til Direktoratet for byggkvalitet sin veileder. For å lese hva som gjelder spesifikt for Drammen kommune kan du lese her.

Fredrikstad

Før du bygger, river eller endrer noe i Fredrikstad kommune må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. Trykk her for å komme til Fredrikstad kommune søknadspliktig.

Kristiansand

Om du må søke og om du kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre og hvor i Kristiansand du skal gjøre det. Besøk denne siden her for å finne ut om din pergola er søknadspliktig i Kristiansand.

Ålesund

Med uttrykkene påbygg, tilbygg og kjeller eller underetasje, refererer vi til utvidelser av en bygning oppover, sidelengs eller nedover. Påbygg beskriver en ny del av bygget som plasseres på en eksisterende struktur – en ekstra etasje er et typisk eksempel på dette. Tilbygg handler om å utvide bygningens grunnflate. For å lære mer om hvordan dette praktiseres i denne spesifikke kommunen, anbefaler jeg deg å lese mer her.

Tromsø

Du må i utgangspunktet alltid søke om tilbygg, selv i Tromsø. Ta gjerne en nærmere titt på informasjonssidene deres her.

Sandefjord

Tilbygg er ikke søknadspliktig når tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal, uten rom for varig opphold eller beboelse. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Trykk her for å komme til Sandefjord kommune sin side for søknader.

Haugesund

Før du setter i gang må du vite litt om hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være. Har du et mindre byggeprosjekt kan du ofte både bygge og søke selv, mens i større prosjekter må du kanskje bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen. Trykk her for å lese informasjon om reglene som gjelder pergola i Haugesund.

Molde

Er du en Moldenser? Da kan du søke om uten at du behøver å bruke fagfolk, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen. Det er ganske komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker, kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis eller leie inn fagfolk til å søke for deg. Pass på at søknaden er komplett når du sender den til oss, så sparer du masse ekstraarbeid – Trykk her for å lese mer om hva som gjelder i Molde kommune.

Bodø

For å finne ut hva du kan søke for å bygge i Bodø kommune kan du besøke denne siden.

Utecomfort AS - Pergola Byggesett -Pergola Renson bioclimatic Tønsberg

For valg av tak anbefaler vi at du leser denne artikkelen.

Lykke til med byggingen av din nye pergola! 🌿🏡☀️

Kontakt oss i dag for å komme i gang med planlegging av påbygg, tilbygg eller pergola!

Ofte stilte spørsmål og svar om Pergola søknadspliktig

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om pergola søknadspliktig. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på er du hjertlig velkommen til å kontakte oss.

Når er pergola søknadspliktig?

Pergola blir søknadspliktig dersom den er større enn 15 kvadratmeter, befinner seg innenfor et regulert område, eller dersom den kan påvirke naboens eiendom eller hindre fri sikt til trafikkerte veier.

Kan man sette opp pergola uten å søke?

Hvis pergolaen er mindre enn 15 kvadratmeter og ikke påvirker naboens eiendom eller trafikksikt, kan den i noen tilfeller settes opp uten å søke. Men dette varierer mellom kommuner, så det er viktig å sjekke lokale forskrifter.

Hvor nærme naboen kan man bygge pergola?

Dette avhenger av lokale byggeforskrifter. I noen kommuner kan det være bestemmelser om at byggverk skal være en viss avstand fra naboeiendommen.

Er pergola bebygd areal?

Ja, en pergola regnes som bebygd areal, siden den opptar en del av tomten.

Hva skjer hvis man begynner å bygge uten å søke?

Hvis du begynner å bygge uten nødvendig tillatelse, kan du risikere å få pålegg om å rive eller endre byggverket. I tillegg kan det medføre bøter.

Hva er unntatt søknadsplikt?

Mindre byggverk som f.eks. bod, drivhus, lekehytte, carport og lignende på under 15 kvadratmeter, samt mindre tiltak som terrasser og mindre murer, kan være unntatt søknadsplikt. Igjen, dette kan variere mellom kommuner, så det er viktig å sjekke lokale forskrifter.

Må man varsle naboen før man bygger?

Ja, i de fleste tilfeller må du varsle naboen før du begynner å bygge. Dette gir naboen en mulighet til å uttale seg om byggeprosjektet, spesielt hvis det kan påvirke deres eiendom. Naboen har deretter 2 uker på seg til å komme med eventuelle innsigelser. Dette kan i noen tilfeller utsettes ytterligere 2 uker, men dette må søkes om. Sålenge du har fått signatur fra naboen om at varselet er mottatt, kan du starte byggingen straks søknaden din er innvilget.